Τμήμα Πολεοδομικών & Τοπογραφικών Εφαρμογών

Η   εταιρεία   μας    ασχολείται  με  την  Παροχή Υπηρεσιών Πολιτικού και Τοπογράφου Μηχανικού αναλαμβάνοντας κάθε έργο που απαιτεί τις ανωτέρω υπηρεσίες. Διαθέτοντας επιτελείο που αποτελείται  από δυο πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονα τοπογράφο μηχανικό και σχεδιαστή μπορούμε να παρέχουμε συμβουλές και να υλοποιήσουμε κάθε έργο σχετικό  με τις παραπάνω ειδικότητες .

Υπηρεσίες

  • Εκδόσεις οικοδομικών Αδειών
  • Τακτοποίηση – Ρύθμιση αυθαιρέτων
  • Έκδοση Αδειών Μικρής Κλίμακας
  • Έκδοση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
  • Συντάξεις Στατικών Μελετών
  • Συντάξεις Τεχνικών Εκθέσεων
  • Αλλαγή χρήσης Χώρων
  • Βεβαιώσεις Πολιτικού Μηχανικού

ErgoSafe - FireSafe

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες με διάρκεια στον χρόνο, προσφέροντας άριστες υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση!