Τμήμα Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν 3850/10) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του μεγέθους του προσωπικού της και του είδους δραστηριότητας της, υποχρεούται να διαθέτει Τεχνικό  Ασφαλείας…

 

Περισσότερα

Τμήμα Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Το τμήμα Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την αδειοδότηση όλων των δραστηριοτήτων και την προμήθεια της επιχείρησης σας με όλα τα απαραίτητα έντυπα ώστε να λειτουργεί με βάση την κείμενη Νομοθεσία…

 

Περισσότερα

Τμήμα Βιοτεχνίας & Βιομηχανίας

Οι δραστηριότητες υποχρεούνται να λάβουν γνωστοποίηση εγκατάστασης και στη συνεχεία γνωστοποίηση λειτουργίας,που χορηγούνται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών από τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυ…

 

Περισσότερα

Τμήμα Πιστοποιήσεων

Θα σχεδιάσουμε μαζί το Σύστημα Πιστοποίησης καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Προτύπου . θα είμαστε μαζί σας και στην διαδικασία της Πιστοποίησης από τον ανάλογο φορέα,  και στις Επαναπιστοποιήσεις , και στην Τήρηση του Συστήματος. ISO, HACCP…

 

Περισσότερα

Πυροσβεστική Εταιρεία

Η Εργασιακή Ασφάλεια είναι συνυφασμένη με την Πυρασφάλεια. Για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των Πελατών μας ιδρύσαμε την FireSafe  Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου Πυροσβεστικού Υλικού…

 

Περισσότερα

Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό ελέγχει το επιλέξιμο ακίνητο ως προς την καταλληλόλητα για λειτουργία Επιχείρησης Υ.Ε. και έπειτα αναλαμβάνει την πλήρη αδειοδότηση της επιχείρησης η οποία σχετίζεται με την Δ/νση Υγείας…

 

Περισσότερα

Τμήμα Τεχνικού Γραφείου

 

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιδοτήσεων

 

Περισσότερα