Επιχειρηστε μαζι μας

Οι Υπηρεσίες μας

Η Ergosafe σας εξασφαλίζει την σιγουριά της επιτυχίας, δίνοντας σας  σωστές λύσεις στο συντομότερο δυνατό χρόνο για κάθε υπηρεσία ή έργο.

Τμήμα Ασφάλειας & Υγιεινής στην Εργασία

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Ν 3850/10) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του μεγέθους του προσωπικού της και του είδους δραστηριότητας της, υποχρεούται να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας…

Τμήμα Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων

Το τμήμα Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την αδειοδότηση όλων των δραστηριοτήτων και την προμήθεια της επιχείρησης σας με όλα τα απαραίτητα έντυπα ώστε να λειτουργεί με βάση την κείμενη Νομοθεσία…

Τμήμα Επαγγελματικών Εργαστηρίων Βιοτεχνίας & Βιομηχανίας

Οι δραστηριότητες υποχρεούνται να λάβουν γνωστοποίηση εγκατάστασης και στη συνεχεία γνωστοποίηση λειτουργίας,που χορηγούνται από τις κατά τόπους Δ/νσεις ...

Τμήμα Πιστοποιήσεων

Θα σχεδιάσουμε μαζί το Σύστημα Πιστοποίησης καλύπτοντας τις απαιτήσεις του Προτύπου . θα είμαστε μαζί σας και στην διαδικασία της Πιστοποίησης από τον ανάλογο φορέα, και στις Επαναπιστοποιήσεις...

Πυροσβεστική Εταιρεία

Η Εργασιακή Ασφάλεια είναι συνυφασμένη με την Πυρασφάλεια. Για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των Πελατών μας ιδρύσαμε την FireSafe Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου Πυροσβεστικού Υλικού…

Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Με μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό ελέγχει το επιλέξιμο ακίνητο ως προς την καταλληλόλητα για λειτουργία Επιχείρησης Υ.Ε. και έπειτα αναλαμβάνει την πλήρη αδειοδότηση της επιχείρησης...

Τμήμα Πολεοδομικών & Τοπογραφικών Εφαρμογών

Υπηρεσία Διαχείρισης ErgoManagement

Επιχειρήστε μαζί μας

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ποιότητα και την Υπευθυνότητα των στελεχών και των συνεργατών μηχανικών, ως κύριο μέλημα της είναι η άρτια και σωστή εξυπηρέτηση όλων των πελατών της.