Πυροσβεστική Εταιρεία

Η Εργασιακή Ασφάλεια είναι συνυφασμένη με την Πυρασφάλεια.

Για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των Πελατών μας και όχι μόνο ιδρύσαμε την FireSafe  Αναγνωρισμένη Εταιρεία Ελέγχου Πυροσβεστικού Υλικού.

• Εκδόσεις & Ανανεώσεις Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας

• Πυρανίχνευση

• Πυρασφάλεια

• Εμπόριο Πυροσβεστήρων & Λοιπού Πυροσβεστικού Υλικού

• Συντηρήσεις Πυροσβεστήρων

• Αναγομώσεις Πυροσβεστήρων

• Υδραυλικές Δοκιμές Πυροσβεστήρων

• Τήρηση Ιστορικού Πυροσβεστήρων ανά πελάτη μέσω ειδικού λογισμικού

• Μελέτη πυροπροστασίας, τεχνικές περιγραφές συστημάτων, σχεδιασμός, τοποθέτηση και έλεγχος συστημάτων πυροπροστασίας (συνοδευόμενος από υπεύθυνη δήλωση για την πυροσβεστική υπηρεσία).

ErgoSafe - FireSafe

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες με διάρκεια στον χρόνο, προσφέροντας άριστες υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση!