Η Εταιρεία

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ποιότητα και την Υπευθυνότητα των στελεχών και των συνεργατών μηχανικών, ως κύριο μέλημα της είναι η άρτια και σωστή εξυπηρέτηση όλων των πελατών της.

Εξασφαλίζουμε τους πελάτες μας με τη σιγουριά της επιτυχίας, δίνοντας σωστές λύσεις στο συντομότερο δυνατό χρόνο για κάθε υπηρεσία ή έργο που θα μας ανατεθεί.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Nα εδραιώσουμε ακόμα περισσότερο την θέση μας  στον χώρο , προσφέροντας στους πελάτες μας άριστες υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών.
 • Να επενδύουμε συνέχεια για την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών μας.
 • Να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες με διάρκεια στον χρόνο.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 • Αδειοδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
 • Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Αδειοδότηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν οχήματα (πρατήρια, συνεργεία, ΙΚΤΕΟ,σταθμοί αυτοκινήτων).
 • Αδειοδότηση περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων.
 • Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη – επίβλεψη και εγκατάσταση συστημάτων αερίων καυσίμων.
 • Ανάληψη λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
 • Σύμβουλοι σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας.
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις σωστές θέσεις!

Ανδρέας Σ. Γονής

Μηχανολόγος Μηχανικός agonis@ergosafe.gr

Σπύρος Α. Γονής

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
sgonis@ergosafe.gr

Ιωάννης Α. Γονής

Πολιτικός Μηχανικός jgonis@ergosafe.gr

Σωτήριος Α. Δήμου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός sdimou@ergosafe.gr

Τεχνολόγος τροφίμων - Σύμβουλος ISO
Μαριάνθη Α. Λεοντή

Πολιτικός Μηχανικός
mleonti@ergosafe.gr

Τεχνολόγος τροφίμων - Σύμβουλος ISO
Νικολέτα Νίκα

Τεχνολόγος Τροφίμων - Σύμβουλος ISO nikan@ergosafe.gr

Ηλίας Κεφάλας

Τεχνολόγος Τροφίμων - Σύμβουλος ISO ikefalas@ergosafe.gr

ErgoSafe - FireSafe

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες με διάρκεια στον χρόνο, προσφέροντας άριστες υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση!