Οι υπηρεσίες της Ανδρέας Σ. Γονής & Συνεργάτες καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών μηχανικού , αντιμετωπίζοντας κάθε πελάτη με σεβασμό και προτείνοντας λύσεις κατάλληλες για την επιχείρηση του. Συγκεκριμένα: 

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Τμήμα Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων