Η ομάδα μας αποτελείται από συμβούλους μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, άρτια εκπαίδευση, και  ευρύ δίκτυο συνεργατών πελατών. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά μας βοηθούν να ακούσουμε και στηρίξουμε κάθε επαγγελματική σας ανάγκη και εγχείρημα, καθοδηγώντας σας σωστά και σύννομα μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και του διευρυμένου δικτύου συνεργατών μας.

Η υλοποίηση κάθε βήματος του επιχειρηματικού σας πλάνου πρέπει να γίνει με τον καλύτερο και ορθότερο τρόπο με σκοπό, να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση σας.

Η ομάδα μας

Ανδρέας Σ. Γονής   –  Μηχανολόγος Μηχανικός

Σπύρος Α. Γονής    –   Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Ιωάννης Α. Γονής    –  Πολιτικός Μηχανικός

Σωτήριος Δήμου  –  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός