Η ομάδα μας αποτελείται από :

  • Ανδρέας Σ. Γονής. –  Μηχανολόγος Μηχανικός , agonis@ergosafe.gr
  • Σπύρος Α. Γονής.  –  Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης , sgonis@ergosafe.gr
  • Ιωάννης Α. Γονής. –  Πολιτικός Μηχανικός , jgonis@ergosafe.gr
  • Δήμου Α. Σωτήριος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , sdimou@ergosafe.gr

Η ομάδα μας