Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ποιότητα και την Υπευθυνότητα των στελεχών και των συνεργατών μηχανικών, ως κύριο μέλημα της είναι η άρτια και σωστή εξυπηρέτηση όλων των πελατών της.

Εξασφαλίζουμε τους πελάτες μας με τη σιγουριά της επιτυχίας, δίνοντας σωστές λύσεις στο συντομότερο δυνατό χρόνο για κάθε υπηρεσία ή έργο που θα μας ανατεθεί.

Οι στόχοι μας

 • Nα εδραιώσουμε ακόμα περισσότερο την θέση μας  στον χώρο , προσφέροντας στους πελάτες μας άριστες υπηρεσίες και άμεση ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών.
 • Να επενδύουμε συνέχεια για την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών μας.
 • Να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες με διάρκεια στον χρόνο

Υπηρεσίες

 • Αδειοδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
 • Αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Αδειοδότηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν οχήματα (πρατήρια, συνεργεία, ΙΚΤΕΟ,σταθμοί αυτοκινήτων).
 • Αδειοδότηση περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων
 • Μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη – επίβλεψη και εγκατάσταση συστημάτων αερίων καυσίμων.
 • Ανάληψη λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
 • Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
 • Σύμβουλοι σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η ομάδα μας