Η εταιρεία Aνδρέας Σ. Γονής & Συνεργάτες , ErgoSafe – FireSafe δραστηριοποιείται από το 2002 στο χώρο της Παροχής Υπηρεσιών Μηχανικού προς όλα τα είδη των Επιχειρήσεων (Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες – Επαγγελματικά Εργαστήρια – Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος π.χ. εστίασης) προσφέροντας  υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα πάσης φύσεως οι οποίες σχετίζονται με υπηρεσίες αδειοδοτήσεων εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, υπηρεσίες υγιεινής, ασφαλείας στην εργασία, πυροπροστασίας κτιρίων, , συντήρησης & πώλησης πυροσβεστικού υλικού. Η ομάδα των μηχανικών μας στελεχώνεται από συνεργάτες με πολυετή μελετητική, εργοταξιακή, κατασκευαστική και σχεδιαστική εμπειρία, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν όλα τα τμήματα της υλοποίησης ενός έργου από την μελέτη – αδειοδότηση έως την κατασκευή με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Η εταιρεία παρέχει άρτια επιστημονική και τεχνική γνώση από ομάδα ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, με ποιοτικές  υπηρεσίες και άριστη γνώση και συνεχή ενημέρωση στην Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Σημαντικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι :
  • Η παροχή υπηρεσιών ολικής ποιότητας στον πελάτη είναι το επίκεντρο και η μέριμνα των υπηρεσιών μας.
  • Υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ανταποκρισιμότητας,
  • Η παροχή αξιόπιστων και ενδεδειγμένων  λύσεων στους επενδυτές στηρίζοντας τους σε όλα τα επίπεδα.
  • Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών λόγω της ενασχόλησης με πολλαπλά αντικείμενα.
  • Διαρκή εκπαίδευση των στελεχών μας
Η συνέπεια και αξιοπιστία στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αποδεικνύονται από τη γνώμη των ικανοποιημένων πελατών μας με ποσοστά ικανοποίησης άνω του 95%. Το 2015 ιδρύσαμε την Τεχνική Κατασκευαστική Πυροσβεστική εταιρεία FireSafe προσφέροντας και ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης σε συνδυασμό με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας